Our Approach to Sustainability
"Ervoor zorgen dat alles wat we doen op lange termijn voordelen heeft voor de wereld waarin we leven."
Als wereldwijde logistieke leider maakt DP World slimmere handel mogelijk om een betere toekomst voor iedereen te creëren. Dp World's 'Our World, Our Future' duurzaamheidsstrategie leidt onze aanpak. Het helpt ons om op een verantwoorde manier te werken die prioriteit geeft aan duurzaamheid en impact op de mensen, gemeenschappen en omgeving waarin we actief zijn.

De wereldhandel is de laatste decennia een enorme kracht ten goede geweest. Maar het wordt steeds duidelijker dat deze groei niet zonder gevolgen is – van de schaal van energie die nodig is om goederen te maken, te verplaatsen en te gebruiken tot de hulpbronnen intensiteit van de logistiek en de uitdagingen die economische groei met zich mee kan brengen. Als toonaangevende enabler van de wereldhandel geloven we dat we de tools, vindingrijkheid en drive hebben om een revolutie in de logistiek te leiden.

Dit doen we door nieuwe slimme technologieën te gebruiken om onze activiteiten te verduurzamen. Daarbij verminderen we het energieverbruik en het gebruik van hulpbronnen en creëren we een eerlijkere en meer verbonden planeet. De 'Our World, Our Future' strategie is ontworpen om verantwoorde operaties te leveren. Tegelijkertijd bereidt het ons voor op een radicale verschuiving in de manier waarop het bedrijfsleven in het algemeen, en de logistiek in het bijzonder, reageren op de grote uitdagingen van klimaatverandering, onderwijs en sociale ongelijkheid.

https://www.youtube.com/watch?v=naaMJ7Tp5hs#action=share (Onze Wereld, Onze Toekomst video)
OUR WORLD:ZEVEN PRIORITEITEN
Als een wereldwijd bedrijf, met een sterke basis om ervoor te zorgen dat we verantwoord werken is van vitaal belang voor onze lange termijn succes.
Om dit te bereiken, richt de 'Our World'-strategie zich op inspanningen om als een verantwoord bedrijf te opereren op zeven prioritaire gebieden.


1.Safety
De logistieke sector stelt ons bloot aan een breed scala aan gezondheids- en veiligheidsrisico's.
Ons doel is om ervoor te zorgen dat iedereen veilig naar huis gaat door het aannemen van een zero harm aanpak,
en het bouwen van een cultuur waar veiligheid is natuurlijk ingebakken in onze dagelijkse acties en mind-set.

2.Beveiliging
Het veilig houden van toeleveringsketens is van cruciaal belang om de veiligheid van onze mensen en activiteiten te waarborgen. Wij zijn lid van de douane-handel partnerschap tegen terrorisme, geautoriseerde ondernemer, Container Security Initiative en Mega havens, ons te helpen om de supply chain te beveiligen.

3.Welzijn
Wij geloven in het bevorderen van het emotionele, financiële, sociale en fysieke welzijn van onze mensen om hen te helpen gedijen. We ontwikkelen een cultuur die prioriteit geeft aan wellness in alle aspecten van werk en leven, binnen een meetbaar kader waarover we kunnen rapporteren.

4.Ethics
Dp World's Code of Ethics beschrijft hoe we internationale beste praktijken handhaven bij het voorkomen van belangenconflicten, fraude, handel met voorkennis, misbruik van informatie en moderne slavernij. Wij richten ons op het creëren van een eerlijke en open cultuur om vertrouwen op te bouwen en sterke relaties te bevorderen.

5.Community Engagement
We gebruiken onze sterke relatie met gemeenschappen om de sociale resultaten te verbeteren. Van directe gemeenschapsinvesteringen tot vrijwilligerswerk en liefdadigheidsgeven, we investeren in en verbeteren de gemeenschappen waarin we actief zijn.

https://vimeo.com/311836995 (Video Van de Week van de Vrijwilliger)

6.Klimaatverandering
Van de schaal van energie die nodig is om goederen te maken en te verplaatsen naar de intensiteit van de hulpbronnen van de logistiek, richten we ons op het meten en beheren van onze directe milieueffecten. Ons doel is om proactief bij te dragen aan de dringende kwestie van de wereldwijde klimaatverandering.

https://vimeo.com/232344553 (Zonne-energie video)

7.Ontwikkeling van mensen
Het bieden van continue ontwikkelingsmogelijkheden stelt onze collega's in staat om sterk zakelijk succes en persoonlijke groei te realiseren. We bieden gerichte leer- en ontwikkelingservaringen om ons een concurrentievoordeel te geven in slimme handel.
Duurzaamheids Ontwikkelingsdoelen
DP World's 'Our World, Our Future' strategie is opgesplitst in twee componenten die aansluiten bij de DUURZAME Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Ten eerste richt , 'Our World ', zich op de inspanningen die we vandaag leveren om als een verantwoord bedrijf te opereren op zeven prioritaire gebieden. Het wordt nagekomen door middel van ambitieuze toezeggingen, die tegen 2030 moeten zijn bereikt. Het tweede deel van de strategie, 'Our Future', kijkt naar de blijvende erfenis die we zullen achterlaten op onze industrie en samenleving. Het richt zich op drie gebieden waar we een positief verschil kunnen maken voor toekomstige generaties: Onderwijs, Vrouwen en Oceanen. We hebben een reeks toezeggingen gedaan die in 2030 moeten worden gedaan.

Om onze strategie te realiseren werken we samen met toonaangevende organisaties, partners, individuen en instellingen. In 2019 waren we verheugd om toe te treden tot het UN Global Compact. We hebben ons ook gecommitteerd aan platforms op het World Economic Forum om samenwerkingsstappen voor groei en ontwikkeling te stimuleren. En we creëerden nieuwe initiatieven met onze bestaande partners Blue Marine Foundation, Logistics Emergency Team en IMPACT2030.

https://www.youtube.com/watch?v=7jWbBYZPE2Y (SDG's)

De 17 SDG's gaan in op belangrijke kwesties zoals het beëindigen van armoede en honger, het verbeteren van gezondheid en onderwijs, het bestrijden van klimaatverandering en het beschermen van onze oceanen en bossen.
Duurzaamheidsdoelstellingen DP World Paramaribo 2020
De lokale doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van DP World Paramaribo richt zich in 2020 op:
Via verschillende duurzaamheidsinitiatieven van DP World helpen we op verschillende manieren de SDG's te realiseren.
Lees meer over onze afgelopen en aankomende initiatieven.
Annual plan 2020
Annual plan 2020
annual_plan.pdf
Projectvoorstellen
Wilt u meehelpen aan duurzame ontwikkeling? Heeft u een visie hoe u dit kunt bereiken? Is uw project gekoppeld aan een van onze duurzame doelstellingen voor 2020 en bent u op zoek naar een partnership?

Vul onderstaande gegevens in, upload uw Projectvoorstellen kunnen gericht worden aan een van de sustainability champs.

Cherie Frankel – cherie.frankel@dpworld.com;
Robbert Dreischor – robbert.dreischor@dpworld.com;
Cherryl Polanen – cherryl.polanen@dpworld.com .

Voor meer informatie kan er gebeld worden naar (+597) 40 28 90 ext. 779. projectvoorstel & begroting en wij werken mogelijk samen met uw organisatie aan het initiatief.
Sustainability Events
Go Green
Elk jaar in september organiseert DP World Paramaribo een week lang GO Green Activiteiten. het 'Go Green Week' programma valt onder Our World, Our Future en is ontwikkeld door Global en kan worden uitgevoerd in samenwerking met lokale milieuorganisaties. Het thema van de Go Green Week in 2019 was 'Plant meer groen' en heeft tot doel meer bomen in de gemeenschap te planten.

Aangezien milieuveranderingen een steeds belangrijkere reden tot bezorgdheid zijn, is een van de meest efficiënte manieren om een ​​zinvolle impact te hebben het vergroten van de hoeveelheid groen. Door meer groen te planten, kunnen we op korte en lange termijn verandering brengen.

Voor een succesvolle uitvoering van dit project is deelname van de gemeenschap vereist. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe meer er kunnen worden gepland. Daarom heeft DP World Paramaribo besloten actief deel te nemen aan het mangrove-project met medewerkers die zich vrijwillig hebben aangemeld om mangrove te planten bij Weg naar Zee.
Vrijwilligerswerk in de gemeenschap
DP World Paramaribo moedigt haar medewerkers aan om iets terug te geven aan de gemeenschap door deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten. Deze vrijwilligersactiviteiten maken deel uit van het vrijwilligersprogramma waarin DP World de soft skills van de medewerkers wil ontwikkelen als het gaat om milieu- en gemeenschap kwesties. Het hele jaar door worden er diverse vrijwilligersinitiatieven genomen, hetzij door samenwerking met andere organisaties, hetzij door initiatieven van werknemers om de gemeenschap te helpen veilig, levendig en levendig te worden.

In 2018 werden deze duurzaamheidsinitiatieven van DP World Paramaribo lokaal erkend door de Vereniging Bedrijfsleven Suriname (VSB) met de prestigieuze Corporate Social Responsibility onderscheiding in de categorie grote ondernemingen.
Safety week
Elk jaar organiseert DP World Paramaribo rond Wereldgezondheids- en veiligheidsdag een evenement of activiteit om het belang van veilig werken binnen de gemeenschap te benadrukken. Dit wordt gedaan door de hele week veilige werkpraktijken te promoten.

Op initiatief van DP World Paramaribo werd in samenwerking met Havenbeheer en VSH van 29 juli tot 2 augustus 2019 de Safety Week (Safety Week) georganiseerd.

In voorheen genoemde periode werden externe truckers voorbereid op de strengere controlemaatregelen. Tijdens de veiligheidsweek werden de vrachtwagens aan een veiligheidscontrole onderworpen. Eventuele gebreken en aanbevelingen zijn zonder verdere maatregelen ter kennis van de chauffeurs gebracht.

Havenbeheer Suriname heeft per ingaande 1 oktober 2019 maatregelen aangekondigd tegen chauffeurs waarvan de vrachtwagens in onveilige staat verkeren. Hiermede trachten beide instantie de veiligheid op de haven te verhogen.
Global Education Program
Het DP World Global Education Programma is bedoeld om:
▪ ambities en het zelfvertrouwen onder jongeren te vergroten
▪ Bewustwording over de maritieme sector en carrière mogelijkheden
▪ Ontwikkelen van de soft skills van de werknemers

Motivatiesessies Op 3, 4 en 7 oktober 2019 hebben vrijwilligers van DP World Paramaribo 3 motivatiesessies gehouden voor ca. 250 leerlingen van de NATIN.

Als onderdeel van het wereldwijde onderwijsprogramma werkten de vrijwilligers niet alleen aan het ontwikkelen van hun eigen soft skills voor studenten, maar vertegenwoordigen ze ook DP World Paramaribo door het belang van tijd voor de industrie waarin we werken uit te leggen. Met deze presentaties wil DP World Paramaribo de studenten aanmoedigen om een ​​proactief houding te ontwikkelen ten aanzien van tijdregistratie op school, wat hen zal helpen een geschikte werkhouding te ontwikkelen voor mogelijke toekomstige stage plekken bij DP World Paramaribo.


Zie de video over het Global Education programma hieronder
https://www.youtube.com/watch?v=KfbQPD-9mw4&pbjreload=10
March for the Ocean
Vanaf 2018 werkt DP World Paramaribo samen met Green Heritage Fund Suriname als gouden sponsor om de jaarlijkse March for the ocean tentoonstelling te organiseren. March for Ocean wordt nu een jaarlijks terugkerend evenement waar Green Heritage Fund Suriname de bewustwording binnen de Surinaamse gemeenschap wil vergroten over de impact van plasticvervuiling op de zeedieren. Met behulp van personeel die zich als vrijwilligers hebben aangemeld wordt dit programma te jaarlijks ondersteunt om de gemeenschapt bewust te maken van het probleem rondom plasticvervuiling en wat DP World Paramaribo doet om de impact van hun activiteiten op het leven op zee en het milieu te minimaliseren.

Bekijk hier ons March for the ocean 2019 video
https://www.youtube.com/watch?v=fXOZRde3BVE