Leidershap en betrokkenheid
We erkennen de cruciale rol die leiders spelen bij het stimuleren en vormgeven van de cultuur in ons bedrijf, dus de bedoeling van deze pijler is:
▪ Ontwikkel een sterke cultuur waarin werknemers in staat worden gesteld.
▪ Zorgen voor leiderschap en betrokkenheid van onze medewerkers.
▪ Betrokkenheid van iedereen die deel uitmaakt van de reis.
Risicovermindering & verbetering
De pijler Risicovermindering en -verbetering stelt ons in staat om een ​​volledig inzicht te hebben in bedrijfsrisico's en biedt praktische benaderingen om deze te elimineren of te verminderen.

Onze Take Time en Stop Work Authority-initiatieven staan ​​in deze pijler.
De Verplichting waar wij naar toe leven
▪ Bied eenvoudige en praktische instructies om elke dag te volgen om kritieke risico's met bekende gevaren in ons bedrijf te verminderen.
▪ Zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op de activiteiten of acties die het meest waarschijnlijk leiden tot ernstig letsel of dodelijke afloop.
▪ Zijn gebaseerd op onze benadering van zorg voor onze mensen.
▪ Focus op de persoonlijke beslissingen waar we allemaal controle over hebben om onszelf, onze collega's en iedereen die onze werkplekken bezoekt te beschermen tegen ernstig letsel of overlijden.
Ken uw fatale risico normen
Binnen onze branche staan ​​we bloot aan hoge risico's die kunnen leiden tot letsel of schade. Daarom is het van groot belang dat hoge risico's worden geïdentificeerd en beheerst door beheersbare maatregelen. Integra Port Services NV / DP World Paramaribo identificeerde risicovolle activiteiten en stelde operationele veiligheidsnormen vast om ernstige schade in onze industrie, die bekend staan ​​als de Fatal Risk Standards (FRS), die kunnen worden geïdentificeerd met een logo, te elimineren.
Veiligheid
Integra Port Services NV / DP World Paramaribo heeft zich ertoe verbonden te allen tijde een veilige werkplek te bieden om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd op een manier die voldoet aan de internationale en nationale veiligheidswetgeving volgens SOLAS, hoofdstuk XI 2 en delen A en B van de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS) en ISO28000: 2007. Daarom zullen bezoekers, contractors en voertuigen worden gescreend voordat deze het terrein van IPS / DPWP betreden.
Group Security Policy_Mar 2019
group_security_policy.pdf
Group HSE policy
group_hse_policy.pdf
Registratie Safety inductie
Om te voldoen aan het HSE beleid van DP World, verzorgt DP World Paramaribo Safety, Security, Environment & Quality inducties voor alle bezoekers die haar faciliteiten wensen te betreden. Hier kunt u zich registreren voor de safety inductie van DP World Paramaribo. Alle bezoekers en contractors zijn verplicht om een inductie te volgen alvorens de DP World Paramaribo terminal te betreden.

Belangrijk: De velden hieronderstaand dienen ingevuld te worden door elke bezoeker.Naam
ID nummer
Contact nummer
Emailadres
Geboorte datum
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Omschrijving aard van het bezoek
Contact persoon bij DP World Pararimaribo
Datum van het bezoek
Duur van het bezoek